Menu

Trivsel

 

I CPH Youth FC ligger vi stor vægt på trivsel. I 2015 deltog klubben i projektet Klubfidusen i samarbejde med DBU København.

I arbejdet med Klubfidusen fik vi vedtaget nedenstående trivselsplan, som nu er gældende for CPH Youth FC.

Trivselsplan for CPH Youyh FC

Formål
Vores mål er, at alle børn i klubben føler sig som en del af holdet og en del af klubben - og at ingen børn skal vælge fodbold fra, fordi de ikke trives. Fællesskabet skal være for alle.

Målgruppe
Denne handlingsplan gælder for børn, trænere, bestyrelse og forældre. Vi forventer, at alle i klubben aktivt medvirker til at skabe god trivsel i vores klub.

Klubbens mål er:

 • At klubben får en fælles holdning til trivselsarbejdet
 • At alle involverede i klubben tager ansvar i arbejdet for at styrke fællesskabet og en bedre trivsel
 • At fastholde fokus på og arbejde med trivsel - også på sigt
 • At udvikle klubkulturen med fokus på høj tolerance, plads til forskellighed og omsorg for hinanden

Klubben forståelse af fællesskab er:

 • Alle børn i klubben skal føle sig som værdifulde deltagere i fællesskabet
 • Et godt fællesskab i klubben er med til at forebygge, at nogle børn ikke trives
 • Fællesskab skaber holdånd
 • Et fællesskab passer ikke sig selv - vi skal arbejde aktivt med det

Modtagelse af nye spillere og trænere
Nye spiller, trænere og forældre skal føle sig velkommen i vores klub.

Har du spørgsmål omkring trivsel, skal du kontakte vores trivselsambassadør Jacob Poulsen på japo@cyfc.dk

Seneste nyheder

 • Nyheder
  BWB Cup 2018
 • Nyheder
  Lundehusparken oversvømmet
 • Nyheder
  Lundehushallen vil give CPH Youth FC et kæmpe løft